a

Lojistik, tek başına bir yükün bir noktadan diğer noktaya taşınması kadar basit olarak açıklanamayacak bir süreçtir. Sürecin ana bileşenleri;

  • Taşımacılık
  • Depolama
  • Dağıtım
  • Tedarik Zinciri olarak sıralanabilir.
Dış ticarette özellikle son dönemde artan girdi maliyetleri düşünüldüğünde, lojistik önemli bir maliyet kalemini oluşturmaktadır, bu nedenle lojistik hakkında verilebilecek bazı temel bilgiler, hem maliyet hesaplaması anlamında hem de sürecin daha iyi kavranması bakımından sizlere yol gösterecektir.
Dış ticarette, lojistiğin en sık kullanılan ve önem arz eden bileşeni nakliyedir. Aşağıda temel taşımacılık (nakliye) türlerini bulabilirsiniz.

Taşımacılık türleri;
•Karayolu Taşımacılığı
•Denizyolu Taşımacılığı
•Demiryolu Taşımacılığı
•Havayolu Taşımacılığı
•Boru Hattı Taşımacılığı
•Su Yolu Taşımacılığı
olarak sıralanabilir. Kısaca bu taşımacılık türlerinden Karayolu-Denizyolu-Demiryolu ve Havayolu Taşımacılığını açıklamaya çalışalım.