lojistik_kara_hava_denizLojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir ki, sözlük anlamı “mantıklı istatistik (hesap)” tir.

Lojistik aslında askeri bir fonksiyonu tanımlamak için ortaya çıkmış bir terimdir.Askeri malzemelerin ve personelin taşınması, yenilenmesi ve bakımı şeklinde tanımlanan lojistik ilk kez 1905 yılında telaffuz edilmeye başlanmıştır. Tabi değişen koşullara daha hızlı tepkiler verebilmek için her sistemde olduğu gibi lojistikte kendi içinde gelişmeler yaşamıştır. Özellikle 2.Dünya savaşı yıllarında askeri alanda birçok başarılı lojistik uygulama geliştirilmiştir.

Düşünün ki savaş sırasında istenilen mühimmatın yada personelin, istenildiği kadar ve tam zamanında ihtiyaç bölgesine ulaştırılması lazım, işte bu nokta da lojistik desteğin önemini anlamış oluyoruz.

Askeri alanda kullanılmaya başlanıp sivil hayatın her alanında uygulanan lojistiği başka şekilde tanımlamamız gerekirse; Uluslararası pazarın sınır tanımadığı, rekabetin sürekli geliştiği bir ortamda ürün ve hizmet alanında faaliyet gösteren işletmelerin proseslerini yaşatması, başarılı hale getirmesi, üretim ve hizmet çıktılarının istenilen yer ve zamanda hazır bulundurması için göstermiş olduğu her türlü çabanın bütünü lojistik demektir.

Council of Logistics Management (Lojistik Yönetimi) tarafından lojistiğin tanımı ise; ” Lojistik Yönetimi üretim prosesinde kullanılan hammadde, yarı mamul, mamul ve hizmetlerin çıkış ve kullanılış noktaları arasındaki akışının planlanması ve kontrolü ile ilgilenir.” şeklindedir.

Eski Yunan, Roma ve Bizans uygarlıklarında dahi ihtiyaçların gerektiği şekilde dağıtılması ve finansmanlarının kontrol edilmesinden sorumlu olan kısım ve subaylar vardı ve bunlara “Logistikas” deniyordu. Bu tanımdan da lojistiğin ne denli önemli ve köklü bir kavram olduğu anlaşılmaktadır.

Kitlesel üretime (Mass Production) geçilmesiyle beraber, özellikle de bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler sonucunda, üretime konu olan herşey (ürünler ve hizmetler) ,küreselleşen ekonomik faaliyetler çerçevesinde uluslararası bir yapı kazanmış ve dünyadaki herhangi bir dil konuşan herhangi bir kişiye hitap edebilir hale gelmiştir. İşte bu noktada lojistik kavramı işletmelerin can damarlarını oluşturmaktadır.