ihracat_banner

İhracat Nedir?

Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetleri dış ülkelere satması. Satış sonucu, mal ve hizmetlerin fiilen ülkenin gümrük sınırlarını terk etmesi gerekir.

İhracat, ister kapitalist ister sosyalist ülkelerde olsun, gerçek veya tüzel kişiler (bu bir devlet kuruluşu da olabilir) aracılığıyla yapılır. Kooperatifler ve birlikler de (Fiskobirlik gibi) ihracatçı tüzel kişiler arasında yer alır. Türkiye’de ihracatçı olabilmek için meslek kuruluşları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı aracılığı ile verilen ve ihracı yapılacak konu ile sınırlı olan “ihracatçı belge ve ruhsatnamesi”ne sahip olmak şarttır.

İhracat sırasında, mal fiyatları fob (free on board) değerdir. Dış ticaret istatistiklerinde ihracat, vapur veya trende teslim fiyatı manasına gelen bu değerden gösterilir. Bir başka ifadeyle malın navlun ve sigorta bedelleri ihraç fiyatına dahil değildir.